١ کارت شارژ مورد نظرتان را انتخاب کنید :

ایرانسل

همراه اول

تالیا

رایتل

کارت شارژ ایرانسل 1000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 2000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 5000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 10000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 20000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 1000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 2000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 5000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 10000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 20000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 50000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 100000 تومانی

کارت شارژ تالیا 1000 تومانی

کارت شارژ تالیا 2000 تومانی

کارت شارژ تالیا 5000 تومانی

کارت شارژ تالیا 10000 تومانی

کارت شارژ تالیا 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 2000 تومانی

کارت شارژ رایتل 5000 تومانی

کارت شارژ رایتل 10000 تومانی

کارت شارژ رایتل 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 50000 تومانی

۲ تعداد کارت مورد نظرتان را انتخاب کنید :

۳ ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید :

ایمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار

۴ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید :

بانک صادر کننده ی کارت :

عملیات پرداخت با همکاری

انجام می شود

کارت انتخاب شده و صورتحساب شما به شرح زیر است :

نوع کارت
مبلغ کارت
تعداد 1
جمع

آموزش استفاده از سرویس ردیابی گوشی

به منظور ردیابی سریال یک گوشی مسروقه/ مفقود شده از طریق این سامانه به ترتیب زیر عمل می‫گردد :‬
1. چنانچه مشترک ایرانسل هستید، ابتدا از طریق تماس با ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ یا ۰۹۳۷۷۰۳۳۰۰۰(از سایر خطوط) و ۷۰۰ یا ۷۰۳ (از خطوط ایرانسل) یا کنترل حساب اینترنتی نسبت به مسدود نمودن خط خود اقدام نمایید و درغیر این صورت ابتدا نسبت به مسدود کردن سیم کارت از طریق اپراتور مربوط اقدام کرده و. در گام بعدی پس از گذشت ۵ روز از زمان مسدود شدن خط فعال بر روی گوشی مسروقه خود کد سامانه (#۶۱۰۱*) را با یک خط ایرانسل شماره گیری فرمائید .
2. - پس از شماره گیری سامانه فوق سوالاتی در خصوص ضوابط استفاده از سرویس ردیابی گوشی، تاییدیه کسر هزینه ثبت درخواست از اعتبار موجود در سیم کارت ایرانسل مشترک، سیم کارت فعال بر روی گوشی در زمان مفقودی ،طی مراحل و مدت زمان مسدودی سیم کارت مذکور دریافت خواهید کرد.
3. پس از حصول اطمینان از طی مراحل لازم با توجه به پاسخ سوالات به منظور استفاده از سامانه فوق ارسالی توسط مشترک پیغام زیر را دریافت خواهد کرد: "شماره ۱۵ رقمی گوشی مورد نظر را وارد نمایید."
4. پس از ثبت موفق شماره سریال گوشی پیامکی به شرح زیر به شما ارسال می‫گردد: " درخواست شما ثبت شد، ظرف مدت ۴۸ ساعت پاسخ از طریق پیامک ارسال خواهد شد" ‬
توجه: تا زمان تکمیل فرایند ثبت و دریافت پیغام بند ۴ هیچ هزینه‫ایاز حساب مشترک کسر نمی گردد .‬
5. پس از سپری شدن مهلت مزبور، پیامکی حاوی نتیجه ردیابی دریافت خواهید کرد:
الف- در صورت مثبت بودن نتیجه ردیابی در اسرع وقت برای طی مراحل قانونی و تهیه دستور قضایی اقدام نمایید. توجه داشته باشید، ضروریست کد پیگیری که در پیامک برای شما ارسال شده است و تاریخ ردیابی در دستور قضایی درج گردد.
ب- در صورت منفی بودن پاسخ، می‫توانید حداقل ۵ روز پس از دریافت پیامک اول مجدداً درخواست ردیابی خود را ثبت نمایید.‬